1320 સુરક્ષા ગાર્ડ પોસ્ટ 2022 (OJAS) માટે GISFS ભરતી

GISFS Recruitment 2022 | Gisf salary 2022 | Ssci Bharti 2022 | Gujarat Industrial Security Force Website | SIS bharti 2022 cg | GISF salary Gujarat | Suraksha Guard Bharti 2022 | SIS Security Guard Bharti 2022

GISFS Bharti : ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિક્યોરિટી ફોર્સ સોસાયટી (GISFS) એ સિક્યોરિટી ગાર્ડની જગ્યાઓ માટે ભરતી માટેની સૂચના પ્રકાશિત કરી છે GISFS માં સિક્યોરિટી ગાર્ડ પોસ્ટ્સ 2022 (OJAS) માટે કુલ 1320 જગ્યાઓ ખાલી છે. 2022 માં નીચે જણાવેલ પોસ્ટ માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. અન્ય વિગતો જેવી કે પોસ્ટની સંખ્યા, શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે નીચે આપેલ છે. આ પોસ્ટ માટે અરજી કરતાં અધિકૃત જાહેરાત વાંચવી આવશ્યક છે.

GISFS ભરતી 2022

સંસ્થા નુ નામગુજરાત ઔદ્યોગિક સુરક્ષા દળ સેવાઓ ગુજરાત
પોસ્ટનું નામપહેરેદાર
કુલ ખાલી જગ્યાઓ1320 પોસ્ટ્સ
શરૂઆતની તારીખ1લી ઓગસ્ટ 2022
છેલ્લી તારીખ15મી ઓગસ્ટ 2022
એપ્લિકેશન મોડઓનલાઈન
શ્રેણીસરકારી નોકરીઓ
જોબ સ્થાનસમગ્ર ગુજરાતમાં
સત્તાવાર સાઇટOjas.gujarat.gov.in

GISFS ભારતી 2022 નોકરીની વિગતો:

પોસ્ટ્સ :

  • સુરક્ષા ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકો

GISFS ભારતી 2022 પાત્રતા માપદંડ:

શૈક્ષણિક લાયકાત:

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિક ભરતી 2022 માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારોએ શૈક્ષણિક લાયકાત, વય મર્યાદા અને અનુભવના આધારે લઘુત્તમ સ્તરના લાયકાત માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરવા પડશે. GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકો પાત્રતા માપદંડ સત્તાવાર વેબસાઇટ પરથી તપાસો.

પસંદગી પ્રક્રિયા: 

ઉમેદવારોની પસંદગી ઇન્ટરવ્યુના આધારે કરવામાં આવશે.

GISFS ભારતી કેવી રીતે અરજી કરવી?

  • પાત્ર ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

નોંધ:  ઉમેદવારોને અરજી કરતા પહેલા સત્તાવાર સૂચના વાંચવાનું સૂચન કરવામાં આવે છે.

છેલ્લી તારીખ :

  • 15-08-2022

GISFS સુરક્ષા ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિક સૂચના 2022

 GISFS માં  સિક્યોરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની સિક્યોરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની ખાલી જગ્યાઓની ભરતી અંગેની અધિકૃત સૂચના સત્તાવાર વેબસાઇટ પર બહાર પાડવામાં આવી છે. અમે GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – એક્સ-સર્વિસમેન નોટિફિકેશન 2022 PDF ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં સીધી લિંક આપી છે તેના પર સીધું ક્લિક કરીને.

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરવાના પગલાં

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિક ભરતી માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારો લેખમાં ઉપર દર્શાવેલ લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે અથવા નીચે જણાવેલ પગલાંને અનુસરી શકે છે.

  • સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://ojas.gujarat.gov.in ની મુલાકાત લો
  • જોબ નોટિફિકેશન પેજ પર ક્લિક કરો.
  • GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકો માટે શોધો  અને પછી નોકરીની ખાલી જગ્યાઓ માટે સંપૂર્ણ સૂચનાઓ વાંચો.
  • અરજી ફોર્મ ભરો 
  • એપ્લિકેશન ફોર્મ સબમિટ કરો અને તેને જાહેરાતમાં દર્શાવેલ સરનામે મોકલો.
  • ભવિષ્યના ઉપયોગ માટે એપ્લિકેશનની પ્રિન્ટઆઉટ લો.

નોકરીની જાહેરાતઃ  અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઈન અરજી કરો:  અહીં ક્લિક કરો

સૂચનાઓ PDF :  ડાઉનલોડ કરો

CCRAS Bharti 2022

GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકો ઑફલાઇન મોડ લાગુ કરે છે

GISFS તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ એટલે કે https://ojas.gujarat.gov.in પર સિક્યોરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિકોની પોસ્ટ માટે ઑફલાઇન અરજીઓ સ્વીકારવાનું શરૂ કરશે  . ઉમેદવારો GISFS સિક્યુરિટી ગાર્ડ – ભૂતપૂર્વ સૈનિક ભરતી 2022 માટે અરજી કરી શકે છે અને સત્તાવાર વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અથવા સીધી લિંક પર ક્લિક કરી શકે છે જે અધિકારીઓ લિંકને સત્તાવાર રીતે સક્રિય કર્યા પછી અહીં અપડેટ કરવામાં આવશે. 

FAQs of GISFS ભરતી 2022

GISFS ભરતીની સત્તાવાર વેબસાઇટ શું છે?

IBPS ની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://ojas.gujarat.gov.in છે

GISFS ભરતી 2022 ની છેલ્લી તારીખ શું છે?

છેલ્લી તારીખ 15 ઓગષ્ટ 2022 છે.

1 thought on “1320 સુરક્ષા ગાર્ડ પોસ્ટ 2022 (OJAS) માટે GISFS ભરતી”

Leave a Comment