ભુજ નગરપાલિકામાં આવી 10 અને 12 પાસ પર મોટી ભરતી

ભુજ નગરપાલિકામાં આવી 10 અને 12 પાસ પર મોટી ભરતી : ભુજ નગર પાલિકા ભરતી 2022 આ ભરતી સંબંધિત તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે જેમ કે શૈક્ષણિક લાયકાત, જગ્યાઓની સંખ્યા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી, વય મર્યાદા, પસંદગી પ્રક્રિયા વગેરે.

ભુજ નગરપાલિકા ભરતી

ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત અખ્બારિત કરવામાં આવી છે. આ ભરતીની અંદર ભુજ નગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ પર 10 પાસ, 12 પાસ ગ્રેજ્યુત તથા ડીપ્લોમાં જેવી લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારોની માગ કરેલ છે, તો આ ભરતીની અંદર જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલ છે.

ભુજ નગરપાલિકા ભરતી – હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામભુજ નગરપાલિકા
જગ્યાનું નામવિવિધ જગ્યાઓ
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ12/09/2022 @4 PM
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
અરજી ફી100/- રૂપિયા
અધિકૃત કરેલ સાઈટhttps://www.bhujnagarpalika.org/

પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ

પોસ્ટનું નામજગ્યાઓ
આસી. એન્જીનીયર1
મિકેનિક1
ઓવરસીયર1
મેલેરિયા ઇન્સ્પેક્ટર1
ચીફ સેનેટરી ઇન્સ્પેક્ટર1
મિસ્ત્રી1
પ્લમ્બર1
વાયરમેન1
લાઈનમેન1
કુલ જગ્યાઓ09

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • મદદનીશ ઈજનેર
  • 5 વર્ષના અનુભવ સાથે સિવિલ એન્જિનિયરિંગમાં BE/ ડિપ્લોમા
 • મિકેનિક
  • 5 વર્ષના અનુભવ સાથે મિકેનિકમાં ડિપ્લોમા
 • નિરીક્ષક
  • સીસીસી પાસના 5 વર્ષના અનુભવ સાથે સિવિલમાં ડિપ્લોમા
  • મેલેરિયા તપાસ
  • એસઆઈ કોર્સ સાથે સ્નાતક
   2 વર્ષનો અનુભવ
   CCC પાસ
 • ચીફ સેનેટરી ઈન્સ્પેક્ટર
  • એસઆઈ કોર્સ સાથે સ્નાતક
   1 વર્ષનો અનુભવ
   CCC પાસ
 • મિસ્ત્રી
  • 10 વર્ષના અનુભવ સાથે 12મું પાસ
 • પ્લમ્બર
  • 10 વર્ષના અનુભવ સાથે ITI માં પ્લમ્બર
 • વાયરમેન
  • 2 વર્ષના અનુભવ સાથે 12મું પાસ
 • લાઇનમેન
  • 2 વર્ષના અનુભવ સાથે 10મું પાસ

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ટેસ્ટ અને ઈન્ટરવ્યુ આધારિત

અરજી કરવાની પ્રક્રિયા

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરોક્ત વિગતો અનુસાર માપદંડોને પરિપૂર્ણ કરી રહ્યાં છે તેઓ બંધ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝ ફોટો, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવનું પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજોની નકલ મોકલી શકે છે. અરજી
 • સરનામું: જાહેરાતમાં ઉલ્લેખિત.

Recent Posts

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 12/09/2022 સાંજે 4 વાગ્યે
સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment