શું તમારા કબજે જમીન ઓછી છે? હાલ જ જમીન માપણીની ઓનલાઈન અરજી કરો ઘરે બેઠા

you are searching for IORA Online Jamin Mapani? ખેડૂત મિત્રો આજે અમે તમને જમીન માપણીની ઓનલાઇન અરજી કેવી રીતે કરવી તે જણાવીશું. ગુજરાત સરકારે IORA Online Jamin Mapani નામનો પોર્ટલ શરૂ કર્યો છે, જેના દ્વારા ગુજરાતની જમીનના રેકોર્ડ સરળતાથી મેળવી શકાય છે. આજે અમે તમને IORA (Online Jamin Mapani) પોર્ટલ વિશે માહિતી આપીશું. ઘરે બેઠા … Read more