રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યાઓ માટે હમણાં જ અરજી કરો

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : રાજકોટ રાજપથ લિ., આરઆરએલ, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આરએમસીએ તાજેતરમાં એડમિન આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક – ઓપરેટર, ક્લાર્ક – એકાઉન્ટન્ટ, આઈટી ઓફિસર, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ફીલ્ડ સુપરવાઈઝર ભરતી 2022, લાયક ઉમેદવારો માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે. RMC ભરતી 2022 રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા … Read more