રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022: વિવિધ જગ્યાઓ માટે હમણાં જ અરજી કરો

રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ભરતી 2022 : રાજકોટ રાજપથ લિ., આરઆરએલ, રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન આરએમસીએ તાજેતરમાં એડમિન આસિસ્ટન્ટ, ક્લાર્ક – ઓપરેટર, ક્લાર્ક – એકાઉન્ટન્ટ, આઈટી ઓફિસર, ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર, ફીલ્ડ સુપરવાઈઝર ભરતી 2022, લાયક ઉમેદવારો માટે અરજીઓ આમંત્રિત કરી છે.

RMC ભરતી 2022

રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા તાજેતરમાં એક જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

RMC ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

જાહેરાત કરનાર સંસ્થારાજ્કોટ મહાનગરપાલિકા- RMC
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
કુલ જગ્યાઓ23
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
આવેદન મોડઓફલાઈન
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ16.09.2022

પોસ્ટ

 • એડમિન સહાયક: 01
 • કારકુન – ઓપરેટર : 01
 • ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર – ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર (ઇલેક્ટ્રિકલ): 06
 • ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર – ફાઇલ કરેલ સુપરવાઇઝર (મિકેનિકલ): 06
 • તકેદારી નિરીક્ષક (પરિવહન): 02
 • આઇટી અધિકારી: 01
 • ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર: 03
 • મુખ્ય નાણા અધિકારી: 01
 • કેશિયર – એકાઉન્ટન્ટ: 01
 • સંચાર અધિકારી: 01

શૈક્ષણિક લાયકાત

એડમિન મદદનીશ:

 • સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (માનવ સંસાધન વ્યવસ્થાપન) માં માસ્ટર ડિગ્રી.
 • લિમિટેડ કંપનીમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ (03) વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ.

કારકુન – ઓપરેટર

 • સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી બેચલર ઓફ કોમર્સ (B.Com.) અથવા બેચલર ઓફ બિઝનેસ એડમિનિસ્ટ્રેશન (BBA).
 • સંબંધિત અનુભવના ઓછામાં ઓછા ત્રણ (03) વર્ષ.

ટ્રાફિક ઇન્સ્પેક્ટર કમ ફિલ્ડ સુપરવાઇઝર (ઇલેક્ટ્રિકલ)

 • સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાંથી એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા (ઇલેક્ટ્રિકલ).
 • ઓછામાં ઓછા ત્રણ (3) વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ.

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર

 • સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી IT એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/ કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગમાં ડિપ્લોમા/ BCA/ B.Sc.(IT)/ PGDCA.
 • ઓછામાં ઓછા ત્રણ (3) વર્ષનો સંબંધિત અનુભવ.

કેશિયર કમ એકાઉન્ટન્ટ

 • સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા કોલેજમાંથી કોમર્સમાં સ્નાતક (B.Com).
 • એકાઉન્ટિંગ ક્ષેત્રમાં ઓછામાં ઓછા બે (02) વર્ષનો અનુભવ.
 • તેલી અને CCC પ્રમાણપત્ર ધરાવવું.

પગાર ધોરણ

 • રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની આ ભરતીની અંદર પગાર ઉમેદવારની પોસ્ટ તથા શૈક્ષણિક લાયકાત પ્રમાણે ચુકવવામાં આવશે.
 • પગાર : 15000 થી 25000

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • લાયક ઉમેદવારો કે જેઓ સૂચના અથવા ઉપરની વિગતો અનુસાર માપદંડોને પૂર્ણ કરે છે તેઓ જોડાયેલ નિયત ફોર્મેટમાં અરજી કરી શકે છે અને તેમના બાયો-ડેટા, તાજેતરના પાસપોર્ટ સાઇઝના ફોટોગ્રાફ, શૈક્ષણિક લાયકાત, અનુભવ પ્રમાણપત્ર અને તમામ જરૂરી દસ્તાવેજો સાથે અરજી મોકલી શકે છે.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 16.09.2022

Also Read:

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર સાઈટClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment