સાબર ડેરીમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત

Maru OJAS Gujarat | Sabar Dairy Bharti 2022 | GSSSB 201 202223 | Dairy Recruitment 2022 | Sabar Dairy wikipedia |Sabar Dairy vendor registration | Sabar dairy complaint number | Sabar Dairy News

સાબર ડેરીમાં આવી વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતીની જાહેરાત : સાબર ડેરી દ્વારા તાલીમાર્થી વરિષ્ઠ અધિકારી, તાલીમાર્થી ટેકનિશિયન, તાલીમાર્થી બોઈલર એટેન્ડન્ટ તથા અન્ય વિવિધ જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે. આ ભરતીને લગતી તમામ માહિતી જેવી કે શૈક્ષણિક લાયકાત, ઉમર મર્યાદા, પગાર ધોરણ વગેરે નીચે આપેલી છે.

સાબર ડેરી ભરતી

સાબર ડેરી દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ ઉપયોગી માહિતી નીચે આપેલી છે.

સાબર ડેરી ભરતી – હાઈલાઈટ્સ

સંસ્થાનું નામસાબર ડેરી
પોસ્ટવિવિધ જગ્યાઓ
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
નોકરી સ્થળગુજરાત / ઇન્ડીયા
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ16.09.2022
અધિકૃત સાઈટhttp://www.sabardairy.org/

પોસ્ટ

  • તાલીમાર્થી વરિષ્ઠ અધિકારી
  • તાલીમાર્થી ટેકનિશિયન
  • તાલીમાર્થી બોઈલર એટેન્ડન્ટ

શૈક્ષણિક લાયકાત

  • કૃપા કરીને અધિકૃત જાહેરાત વાંચો.

ઉમર મર્યાદા

  • ન્યુનતમ : 18 વર્ષ
  • મહતમ : 32 વર્ષ

પસંદગી પ્રક્રિયા

  • પ્રસ્તુત જાહેરાતમાં ઉમેદવારની પસંદગી જાહેરાતમાં જણાવ્યા મુજબ થશે

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

  • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ : 16.09.2022

Recent Posts

મહત્વપૂર્ણ લીંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

Leave a Comment