પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના: આ યોજના અંતર્ગત સરકાર ખેડૂતોને આપશે 50 હજારની સહાય

પરંપરાગત કૃષિ સહાય યોજના: પરંપરાગત ખેતીની સરખામણીમાં ઓર્ગેનિક ખેતી આરોગ્ય માટે ફાયદાકારક છે. ઓર્ગેનિક ખેતીમાં જંતુનાશકોનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે. આ ઉપરાંત ઓર્ગેનિક ખેતી ભૂગર્ભજળ અને સપાટીના પાણીમાં નાઈટ્રેટ્સના લીચિંગને પણ ઘટાડે છે. આને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર ખેડૂતોને જૈવિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે. જેના માટે સરકારે પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના શરૂ કરી છે.

આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને જૈવિક ખેતી કરવા માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ લેખ વાંચીને, તમને આ યોજના હેઠળ અરજી કરવાની પ્રક્રિયા સંબંધિત માહિતી મળશે. આ ઉપરાંત, તમને આ યોજનાના હેતુ, સુવિધાઓ, લાભો, પાત્રતા, મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો વગેરે સંબંધિત માહિતી પણ મળશે. તેથી જો તમે સજીવ ખેતી કરવા માટે આર્થિક સહાય મેળવવા માંગતા હોવ તો તમારે આ લેખ ધ્યાનથી વાંચવો પડશે.

પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના

જમીન આરોગ્ય યોજના હેઠળ પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને જૈવિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે. આ માટે સરકાર દ્વારા આર્થિક સહાય આપવામાં આવે છે. આ યોજના દ્વારા પરંપરાગત જ્ઞાન અને આધુનિક વિજ્ઞાન દ્વારા ઓર્ગેનિક ખેતીનું ટકાઉ મોડલ વિકસાવવામાં આવશે. પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના 2022 નો મુખ્ય ઉદ્દેશ જમીનની ફળદ્રુપતા વધારવાનો છે. આ યોજના દ્વારા ક્લસ્ટર નિર્માણ, ક્ષમતા નિર્માણ, પ્રોત્સાહનો, મૂલ્યવર્ધન અને માર્કેટિંગ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. ક્લસ્ટર મોડમાં રાસાયણિક મુક્ત જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે આ યોજના વર્ષ 2015-16માં શરૂ કરવામાં આવી હતી.

પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના – હાઇલાઇટ્સ

યોજનાનું નામપરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના
કોને શરૂઆત કરીભારત સરકાર
લાભાર્થીખેડુત
હેતુજૈવિક ખેતીને આગળ લાવવા અને આર્થિક સહાય આપવા અંગે
સત્તાવાર વેબસાઈટhttps://pgsindia-ncof.gov.in/
વર્ષ2022
આવેદન પ્રકારઓનલાઈન/ઓફલાઈન
મળવાપાત્ર સહાય₹50000

પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાનો ઉદેશ્ય

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ખેડૂતોને સજીવ ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. આ યોજના હેઠળ ખેડૂતોને જૈવિક ખેતી કરવા માટે આર્થિક સહાય આપવામાં આવશે. આ યોજના જમીનની ગુણવત્તા વધારવામાં પણ ફાયદાકારક સાબિત થશે. આ ઉપરાંત, પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના 2022 દ્વારા, રસાયણ મુક્ત અને પૌષ્ટિક ખોરાકનું ઉત્પાદન કરવામાં આવશે કારણ કે જૈવિક ખેતીમાં જંતુનાશકોનો ઓછો ઉપયોગ થાય છે. પરમપ્રગત કૃષિ વિકાસ યોજના દેશના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્યને સુધારવામાં પણ ઉપયોગી સાબિત થશે. ક્લસ્ટર મોડમાં જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે આ યોજના પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.

આ યોજના અંતર્ગત મળતી આર્થિક સહાયતા

આ યોજના દ્વારા, ક્લસ્ટર નિર્માણ, ક્ષમતા નિર્માણ, અન્ય પ્રવૃત્તિઓ માટે પ્રોત્સાહનો, મૂલ્યવર્ધન અને માર્કેટિંગ માટે 3 વર્ષ માટે હેક્ટર દીઠ ₹ 50000 ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આમાંથી ₹ 31000 પ્રતિ હેક્ટર 3 વર્ષ માટે જૈવિક ખાતરો, જંતુનાશકો, બિયારણ વગેરે જેવી જૈવિક સામગ્રીની ખરીદી માટે આપવામાં આવે છે. આ સિવાય વેલ્યુ એડિશન અને માર્કેટિંગ માટે 3 વર્ષ માટે પ્રતિ હેક્ટર ₹8800 આપવામાં આવે છે. પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના 2022 દ્વારા છેલ્લા 4 વર્ષમાં ₹1197 કરોડની રકમ ખર્ચવામાં આવી છે. પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના દ્વારા ક્લસ્ટરની રચના અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે 3 વર્ષ માટે ₹ 3000 પ્રતિ હેક્ટરની નાણાકીય સહાય પણ પ્રદાન કરવામાં આવે છે. એક્સપોઝર મુલાકાતો અને ફિલ્ડ કર્મચારીઓની તાલીમ સહિત. આ રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા ખેડૂતોના ખાતામાં વહેંચવામાં આવે છે.

પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાના લાભો

 • ભારત સરકાર દ્વારા પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે.
 • આ યોજના જમીન આરોગ્ય યોજના હેઠળ શરૂ કરવામાં આવી છે.
 • આ યોજના દ્વારા ખેડૂતોને જૈવિક ખેતી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરવામાં આવે છે.
 • ખેડૂતોને સજીવ ખેતી માટે પ્રોત્સાહિત કરવા નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે.
 • આ યોજના પરંપરાગત જ્ઞાન અને આધુનિક વિકાસ દ્વારા ખેતીનું ટકાઉ મોડલ વિકસાવવામાં મદદ કરશે.
 • આ યોજના દ્વારા જમીનની ફળદ્રુપતાને પણ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવશે.
 • પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના 2022 દ્વારા, ક્લસ્ટર નિર્માણ, ક્ષમતા નિર્માણ, ઇનપુટ્સ માટે પ્રોત્સાહનો, મૂલ્યવર્ધન અને માર્કેટિંગ માટે નાણાકીય સહાય પૂરી પાડવામાં આવશે.
 • આ યોજના ક્લસ્ટર મોડમાં રાસાયણિક મુક્ત જૈવિક ખેતીને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વર્ષ 2015-16માં શરૂ કરવામાં આવી છે.
 • પરાગત કિશી વિકાસ યોજના હેઠળ, સરકાર ઓર્ગેનિક ખેતી માટે 3 વર્ષ માટે પ્રતિ હેક્ટર ₹ 50000 ની નાણાકીય સહાય પૂરી પાડશે.
 • આ રકમમાંથી ₹ 31000 પ્રતિ હેક્ટર ઓર્ગેનિક ખાતરો, જંતુનાશકો, બિયારણો વગેરે માટે આપવામાં આવશે.
 • મૂલ્યવર્ધન અને વિતરણ માટે ₹8800 આપવામાં આવશે.
 • આ સિવાય ક્લસ્ટરની રચના અને ક્ષમતા નિર્માણ માટે પ્રતિ હેક્ટર ₹ 3000 આપવામાં આવશે. એક્સપોઝર મુલાકાતો અને ફિલ્ડ કર્મચારીઓની તાલીમ સહિત.
 • છેલ્લા 4 વર્ષમાં આ યોજના હેઠળ 1197 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે.
 • આ યોજના હેઠળના લાભની રકમ ડાયરેક્ટ બેનિફિટ ટ્રાન્સફર દ્વારા સીધા ખેડૂતોના ખાતામાં વહેંચવામાં આવે છે.

PKVY યોજનાની પાત્રતા

 • અરજદાર ભારતનો કાયમી નિવાસી હોવો આવશ્યક છે.
 • આ યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટે, અરજદાર ખેડૂત હોવો જોઈએ.
 • અરજદારની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ.

PKVY યોજના હેઠળ અરજી કરવા માટેના મહત્વના દસ્તાવેજો

 • આધાર કાર્ડ
 • સરનામાનો પુરાવો
 • આવક પ્રમાણપત્ર
 • વય પ્રમાણપત્ર
 • રેશન કાર્ડ
 • મોબાઇલ નંબર
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટો

PKVY યોજના: આવેદન પ્રક્રિયા

 • સૌ પ્રથમ તમારે પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર જવું પડશે.
 • હવે તમારી સામે હોમ પેજ ખુલશે.
 • હોમ પેજ પર તમારે Apply Now વિકલ્પ પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • આ પછી તમારી સામે એપ્લિકેશન ફોર્મ ખુલશે.
 • તમારે અરજી ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી દાખલ કરવી પડશે જેમ કે તમારું નામ, મોબાઈલ નંબર, ઈમેલ આઈડી વગેરે.
 • તે પછી તમારે તમામ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • હવે તમારે સબમિટ ઓપ્શન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • આ રીતે તમે પરમપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજના હેઠળ અરજી કરી શકશો.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર પોર્ટલClick Here
HomePageClick Here

Also Read:

Leave a Comment