પાકિસ્તાની ફેન નું અજબનું વર્તન. મેચ હારી જતા ટીવી તોડી નાખ્યું. જુઓ વિડિયો.

ક્રિકેટનું જૂનું માણસને કઈ મૂર્ખતા કરાવી બેસે છે. તે આ વિડીયો પુરવાર કરે છે.

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચ દરમિયાન એક પાકિસ્તાની ફેન એટલો ઉશ્કેરાઈ ગયો કે મેચની સાથે જ તેણે ટીવીના ભુક્કા બોલાવી દીધા. જુઓ વિડિયો.

1 thought on “પાકિસ્તાની ફેન નું અજબનું વર્તન. મેચ હારી જતા ટીવી તોડી નાખ્યું. જુઓ વિડિયો.”

Leave a Comment