આર્મી પબ્લિક સ્કુલમાં આવી મોટી ભરતીની જાહેરાત, હમણાં જ આવેદન કરો

AWES આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ ટીચર ભરતી 2022 PGT, TGT અને PRT પોસ્ટ્સ માટે ઓનલાઈન અરજી કરો | આર્મી વેલ્ફેર એજ્યુકેશન સોસાયટી (AWES) એ PGT, TGT અને PRT (શિક્ષક) ની જગ્યાઓ માટે જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે. સૂચના અનુસાર, AWES સમગ્ર ભારતમાં આર્મી પબ્લિક સ્કૂલોમાં શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરશે.

આર્મી પબ્લિક સ્કુલ ભરતી 2022

AWES – આર્મી પબ્લિક સ્કુલ દ્વારા તાજેતરમાં એક ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી જેમાં આ સંસ્થા દ્વારા PGT, TGT અને અન્ય વિવિધ શિક્ષકોની જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવા વિશેની જાહેરાત બહાર પાડી છે. તો આ ભરતીમાં જે કોઈ લાયક ઉમેદવાર અરજી કરવા ઈચ્છતો હોય તો તેના માટેની તમામ માહિતી નીચે આપેલી છે.

આર્મી પબ્લિક સ્કુલ ભરતી 2022- હાઇલાઇટ્સ

સંસ્થાનું નામઆર્મી પબ્લિક સ્કુલ – AWES
પોસ્ટશિક્ષક
નોકરીનો પ્રકારસરકારી નોકરી
પસંદગી પ્રક્રિયાઈન્ટરવ્યું આધારિત
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ05.10.2022

પોસ્ટ

જગ્યાનું પૂરું નામજગ્યાનું નામ
Post Graduate TeachersPGT
Trained Graduate TeachersTGT
Primary TeachersPRT

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ચાર વર્ષનો “સંબંધિત વિષયમાં NCERT ના પ્રાદેશિક કોલેજ ઓફ એજ્યુકેશનનો સંકલિત ડિગ્રી કોર્સ જેમાં કુલ 50% કરતા ઓછા ગુણ ન હોય.

ઉમર મર્યાદા

 • 05 વર્ષથી ઓછો અનુભવ (ઉંમર મર્યાદા): 40 વર્ષ
 • પાંચ વર્ષથી વધુનો અનુભવ (ઉંમર મર્યાદા): 57 વર્ષ

અરજી ફી

 • રૂ. બધા ઉમેદવારો માટે 385
 • સ્વીકાર્ય મોડઃ માત્ર ઓનલાઈન.

પસંદગી પ્રક્રિયા

 • આર્મી વેલ્ફેર એજ્યુકેશન સોસાયટીની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના પગલાંઓ શામેલ હશે.
  • ઓનલાઈન સ્ક્રીનીંગ ટેસ્ટ
   ઈન્ટરવ્યુ
   શિક્ષણ કૌશલ્ય કસોટી
   કમ્પ્યુટર પ્રાવીણ્ય પરીક્ષણ

અરજી કઈ રીતે કરવી?

 • આર્મી પબ્લિક સ્કૂલમાં PRT (શિક્ષક) હેઠળ PGT ની ભરતી માટે અરજી કરવા માટે નીચે આપેલા સરળ પગલાં અનુસરો.
 • પાત્રતા જ્ઞાન માટે વિગતવાર સૂચના તપાસો.
 • નીચે આપેલ ઓનલાઈન અરજી લિંક @www.register.cbtexams.in/AWES/Registration/ પર ક્લિક કરો.
 • તે પછી “AWES આર્મી પબ્લિક સ્કૂલ ભરતી” ની સૂચના દેખાશે, તેને ખોલો.
 • નોટિફિકેશનને ધ્યાનથી વાંચો અને વિનંતી કરેલ તમામ માહિતી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ભરો.
 • જરૂરી દસ્તાવેજો અપલોડ કરો
 • છેલ્લે, તમારી ઑનલાઇન અરજીની પુષ્ટિ કરો અને ફી ચૂકવો.
 • અને અરજી ફોર્મ પ્રિન્ટ કરો.

મહત્વપૂર્ણ તારીખ

 • ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ: 25.08.2022
 • ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ: 05.10.2022
 • એડમિટ કાર્ડ ડાઉનલોડ તારીખ: 20.10.2022
 • પરીક્ષા તારીખ: 5-6 નવેમ્બર 2022
 • પરિણામ ઘોષણા તારીખ: 20.11.2022

મહત્વપૂર્ણ લિંક

સત્તાવાર જાહેરાતClick Here
HomePageClick Here

1 thought on “આર્મી પબ્લિક સ્કુલમાં આવી મોટી ભરતીની જાહેરાત, હમણાં જ આવેદન કરો”

Leave a Comment