મોરબીમાં કેબલ બ્રિજ ધરાશાયી: ઓછામાં ઓછા 40 લોકોના મોત, અનેક લોકો ઘાયલ થયા

ગુજરાત રાજ્યમાં મોરબીમાં શહેરમાં મચ્છુ નદી પર આવેલો કેબલ બ્રિજ તૂટ્યો ચમકના બધા લોકો ઘાયલ થયા છે. અહેવાલો મુજબ એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેબલ બ્રિજ ને ત્રણ દિવસ પહેલાં નવીનીકરણ કર્યા ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો ત્યારબાદ અહેવાલો અનુસાર પોલતુટી કયા માં 400 થી વધુ લોકો નદીમાં પડ્યા છે. હાલમાં સરકાર દ્વારા બચાવ કામગીરી … Read more