મોરબીના જૂલતા પુલનો ઇતિહાસ | History of Hanging Bridge Morbi

મોરબીના જૂલતા પુલનો ઇતિહાસ History of Hanging Bridge Morbi

મોરબીનું નાનકડું શહેર અમદાવાદથી લગભગ 200 કિમી દૂર કાર દ્વારા લગભગ ચાર કલાકના અંતરે આવેલું છે. 200,000 થી ઓછી વસ્તી ધરાવતું આ શહેર મચ્છુ નદી પર સ્થિત છે. 1877 માં, જ્યારે શહેરમાં બ્રિટિશ સંસ્થાનવાદી શાસન હતું, ત્યારે મોરબીના ભૂતપૂર્વ શાસક સર વાઘજી ઠાકોર દ્વારા 230 મીટરનો ઝૂલતો પુલ બનાવવામાં આવ્યો હતો. ઉત્તરાખંડના ઋષિકેશમાં રામ અને … Read more