ભારતીય ખાદ્ય નિગમ દ્વારા ધોરણ – 8 અને 10 પાસ ઉપર ભરતી ની જાહેરાત

આ આર્ટિકલ માં ભારતીય ખાદ્ય નિગમ દ્વારા ભરતીની જાહેરાત કરવામાં આવી છે તો અમે તમને આ ભરતી વિશે તમામ માહિતી પૂરી પાડીશું જેમ કે પાત્રતા માપદંડ, મર્યાદા છે અને ઘણી બધી. જે ઉમેદવારો પાત્રતા ધરાવતા અને રસ ધરાવતા હોય તેમણે ભારતી માટે અરજી કરતા પહેલા સંપૂર્ણ લેખ વાંચી લેવો જરૂરી છે. ભારતીય ખાદ્ય નિગમ ભરતી … Read more