દિલ્હી ક્રાઈમ સીઝન 2: શેફાલી શાહનો શો નક્કર, સ્માર્ટ અને વિચારપ્રેરક છે

દિલ્હી ક્રાઈમ સીઝન 2 રીવ્યુ: તેના બીજા પુનરાવર્તનમાં, આ શો સીઝન 1 જેટલો જ અસરકારક છે. બે બાબતોમાં, તે વધુ સારો છે.

પ્રથમ વસ્તુઓ પ્રથમ. દિલ્હી ક્રાઈમ સીઝન 2 સીઝન 1 જેટલી જ અસરકારક છે. 

બે બાબતોમાં, તે વધુ સારી છે. કારણ કે તે વધુ તીક્ષ્ણ છે. 

તે પહેલી સીઝનની એક મોટી પ્લીસસ હતી, રસપ્રદ પુરુષો અને સ્ત્રીઓની આ રચના જેઓ રફ-ટફ દિલ્હીમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા સંભાળે છે .

રાજેશ તૈલાંગ ભૂપેન્દ્ર સિંહ તરીકે, તેના સક્ષમ વિંગમેન તરીકે, રસિકા દુગલ નીતિ સિંઘ તરીકે, તેની નોકરીના દોર ઝડપથી શીખી રહી છે.

આદિલ હુસૈન રાજકીય ટોચના કોપ તરીકે જેની નૈતિક તંતુ હજુ પણ નથી. સંપૂર્ણપણે frayed, અને અન્ય એક ટોળું.

અહીં મારા કેટલાક નિગલ્સ છે. 'ખરાબ' કોપ થોડો અતિશયોક્તિપૂર્ણ છે. આદિવાસી સમુદાય કે જેના સભ્યોને માત્ર શંકાના આધારે ગોંધી રાખવામાં આવે છે