સોનું આજે 450 રૂપિયાથી 500 રૂપિયા પ્રતિ દસ ગ્રામ નીચું રહ્યું, જાણો આજના નવા ભાવ

સોના ચાંદીના આજના ભાવ

કારોબારી સપ્તાહના અંતિમ દિવસે સોનાના ભાવમાં ઘટાડો નોંધાયો છે. સોનું આજે 450 રૂપિયાથી 500 રૂપિયા પ્રતિ દસ ગ્રામ નીચું રહ્યું. ચાંદીના ભાવમાં આજે ઘટાડો નોંધાયો હતો. ચાંદીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂ. 700નો ઘટાડો રહ્યો હતો. સોના અને ચાંદીના ભાવમાં ઘટાડો ચાલુ છે. ચાંદીની ઔદ્યોગિક માંગમાં સુધારો હોવા છતાં ભાવ ફરી નીચા જોવા મળી રહ્યા છે. … Read more